ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ต.ค. 62 ถึง 04 ก.ย. 62 แข่งขันทักษะวิชาการ
งานวิชาการ
16 ก.ย. 62 ถึง 17 ก.ย. 62 ทดสอบระหว่างภาค
งานวิชาการ