กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางรัตนา ยินดีฉาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวน้ำค้าง คำสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1