การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Adobe Acrobat Document 033(1)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาปี 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 476.55 KB
Adobe Acrobat Document 033(2)บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 727.42 KB
Adobe Acrobat Document 033(3)หนังสือเชิญประชุมกรรมการ และผู้ปกครอง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 535.89 KB
Adobe Acrobat Document 033(4)ภาพการประชุมผู้ปกครอง มอบทุนยากจน มอบทุนโควิด   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.55 MB