กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววาสนา ศิริพัฒน์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวธัชนก ไชยมาท
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายวิษณุ เกียรตินอก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเครือหวาย คนแรง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2