กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปณิดา จอยเอกา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายเฟาซี หลงเจ๊ะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2