ผู้บริหาร

ว่าที่เรือตรี ธนพงศ์ บุญวาที
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/11/2015
ปรับปรุง 26/11/2020
สถิติผู้เข้าชม 137039
Page Views 174170
ลิ้งค์น่าสนใจโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านเนินตาล คลองใหญ่ คลองใหญ่ 039-581015
2 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ คลองใหญ่ คลองใหญ่
3 โรงเรียนบ้านตาหนึก คลองใหญ่ คลองใหญ่
4 โรงเรียนนคราศึกษา คลองใหญ่ คลองใหญ่
5 โรงเรียนบ้านคลองจาก คลองใหญ่ คลองใหญ่
6 โรงเรียนบ้านหาดเล็ก หาดเล็ก คลองใหญ่
7 โรงเรียนบ้านโขดทราย หาดเล็ก คลองใหญ่
8 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม หาดเล็ก คลองใหญ่
9 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ไม้รูด คลองใหญ่
10 โรงเรียนวัดห้วงโสม ไม้รูด คลองใหญ่
11 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ไม้รูด คลองใหญ่
12 โรงเรียนวัดช้างทูน ช้างทูน บ่อไร่
13 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ ช้างทูน บ่อไร่
14 โรงเรียนบ้านด่านชุมพล ด่านชุมพล บ่อไร่
15 โรงเรียนบ้านปะเดา ด่านชุมพล บ่อไร่
16 โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล ด่านชุมพล บ่อไร่
17 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ นนทรีย์ บ่อไร่
18 โรงเรียนบ้านมะม่วง นนทรีย์ บ่อไร่
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๔(บ้านนนทรีย์) นนทรีย์ บ่อไร่
20 โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง บ่อพลอย บ่อไร่
21 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม บ่อพลอย บ่อไร่
22 โรงเรียนบ้านตางาม บ่อพลอย บ่อไร่
23 โรงเรียนบ้านปะอา บ่อพลอย บ่อไร่
24 โรงเรียนบ้านมะนาว บ่อพลอย บ่อไร่
25 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ บ่อพลอย บ่อไร่
26 โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง บ่อพลอย บ่อไร่
27 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ บ่อพลอย บ่อไร่
28 โรงเรียนบ้านจัดสรร บ่อพลอย บ่อไร่ 02-1824-173
29 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม หนองบอน บ่อไร่
30 โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา หนองบอน บ่อไร่
31 โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ หนองบอน บ่อไร่ 039545251
32 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า เกาะกูด เกาะกูด
33 โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว เกาะกูด เกาะกูด
34 โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด เกาะกูด เกาะกูด
35 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) เกาะหมาก เกาะกูด
36 โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง เกาะช้าง เกาะช้าง
37 โรงเรียนวัดคลองสน เกาะช้าง เกาะช้าง
38 โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป เกาะช้างใต้ เกาะช้าง
39 โรงเรียนบ้านบางเบ้า เกาะช้างใต้ เกาะช้าง
40 โรงเรียนวัดสลักเพชร เกาะช้างใต้ เกาะช้าง
41 โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) ทุ่งนนทรี เขาสมิง
42 โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) ท่าโสม เขาสมิง
43 โรงเรียนวัดสลัก ท่าโสม เขาสมิง
44 โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง ท่าโสม เขาสมิง 097-2760398
45 โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) ท่าโสม เขาสมิง
46 โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ ประณีต เขาสมิง
47 โรงเรียนประณีตวิทยาคม ประณีต เขาสมิง
48 โรงเรียนร.ร.บ้านดอนสูง ประณีต เขาสมิง 039-522170
49 โรงเรียนวัดดินแดง ประณีต เขาสมิง
50 โรงเรียนวัดประณีต ประณีต เขาสมิง
51 โรงเรียนบ้านโป่ง วังตะเคียน เขาสมิง
52 โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สะตอ เขาสมิง
53 โรงเรียนวัดตาพลาย สะตอ เขาสมิง 039570009
54 โรงเรียนบ้านหนองบัว สะตอ เขาสมิง 039673060
55 โรงเรียนวัดฆ้อ เขาสมิง เขาสมิง
56 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง สาขาวัดลำภูราย เขาสมิง เขาสมิง
57 โรงเรียนบ้านดงกลาง เขาสมิง เขาสมิง
58 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง เขาสมิง เขาสมิง
59 โรงเรียนบ้านเกษมสุข เทพนิมิต เขาสมิง
60 โรงเรียนบ้านมณฑล เทพนิมิต เขาสมิง
61 โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา เทพนิมิต เขาสมิง
62 โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา แสนตุ้ง เขาสมิง
63 โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง แสนตุ้ง เขาสมิง
64 โรงเรียนวัดท่าหาด แสนตุ้ง เขาสมิง
65 โรงเรียนอนุบาลสว่างไสว แสนตุ้ง เขาสมิง
66 โรงเรียนวัดพนมพริก แสนตุ้ง เขาสมิง
67 โรงเรียนบ้านเนินตะบก แสนตุ้ง เขาสมิง
68 โรงเรียนวัดคิริวิหาร ชำราก เมืองตราด
69 โรงเรียนบ้านนาเกลือ ชำราก เมืองตราด
70 โรงเรียนวัดตะกาง ตะกาง เมืองตราด
71 โรงเรียนคลองขวาง ท่ากุ่ม เมืองตราด
72 โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก ท่ากุ่ม เมืองตราด 0817236741
73 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม ท่ากุ่ม เมืองตราด
74 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) ท่าพริก เมืองตราด
75 โรงเรียนอนุบาลตราด บางพระ เมืองตราด 039511120
76 โรงเรียนสุนันทาวิทยา บางพระ เมืองตราด
77 โรงเรียนตราษตระการคุณ วังกระแจะ เมืองตราด
78 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ วังกระแจะ เมืองตราด
79 โรงเรียนกิตติวิทยา วังกระแจะ เมืองตราด
80 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) วังกระแจะ เมืองตราด
81 โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) วังกระแจะ เมืองตราด
82 โรงเรียนมารดานุสรณ์ วังกระแจะ เมืองตราด
83 โรงเรียนบ้านสวนใน วังกระแจะ เมืองตราด
84 โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์ มิตรภาพที่ 100) วังกระแจะ เมืองตราด
85 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ วังกระแจะ เมืองตราด
86 โรงเรียนบ้านเนินตาแมว วังกระแจะ เมืองตราด
87 โรงเรียนวัดวัง (กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) วังกระแจะ เมืองตราด 086-5153-079
88 โรงเรียนวัดแหลมหิน หนองคันทรง เมืองตราด
89 โรงเรียนวัดหนองคันทรง หนองคันทรง เมืองตราด
90 โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) หนองเสม็ด เมืองตราด
91 โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล หนองเสม็ด เมืองตราด
92 โรงเรียนวัดไทรทอง หนองโสน เมืองตราด
93 โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว หนองโสน เมืองตราด
94 โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว ห้วงน้ำขาว เมืองตราด
95 โรงเรียนบ้านเปร็ดใน ห้วงน้ำขาว เมืองตราด
96 โรงเรียนบ้านปากพีด ห้วยแร้ง เมืองตราด
97 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3 ) ห้วยแร้ง เมืองตราด 039522137
98 โรงเรียนวัดคลองขุด ห้วยแร้ง เมืองตราด
99 โรงเรียนบ้านบางปรง ห้วยแร้ง เมืองตราด
100 โรงเรียนวัดเนินยาง ห้วยแร้ง เมืองตราด
101 โรงเรียนวัดบางปรือ ห้วยแร้ง เมืองตราด
102 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร อ่าวใหญ่ เมืองตราด
103 โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ อ่าวใหญ่ เมืองตราด
104 โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว อ่าวใหญ่ เมืองตราด 0-3954-3429
105 โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ อ่าวใหญ่ เมืองตราด
106 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 2 เนินทราย เมืองตราด
107 โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) เนินทราย เมืองตราด
108 โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) เนินทราย เมืองตราด
109 โรงเรียนบ้านไร่ป่า เนินทราย เมืองตราด
110 โรงเรียนวัดสะพานหิน แหลมกลัด เมืองตราด
111 โรงเรียนบ้านคลองประทุน แหลมกลัด เมืองตราด 039-584156
112 โรงเรียนวัดแหลมกลัด แหลมกลัด เมืองตราด
113 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง คลองใหญ่ แหลมงอบ
114 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่ แหลมงอบ
115 โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ คลองใหญ่ แหลมงอบ
116 โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง คลองใหญ่ แหลมงอบ
117 โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว น้ำเชี่ยว แหลมงอบ
118 โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ บางปิด แหลมงอบ
119 โรงเรียนวัดบางปิดบน บางปิด แหลมงอบ
120 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง บางปิด แหลมงอบ
121 โรงเรียนบ้านปากคลอง บางปิด แหลมงอบ
122 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) บางปิด แหลมงอบ
123 โรงเรียนวัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) แหลมงอบ แหลมงอบ
124 โรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง แหลมงอบ แหลมงอบ
125 โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ แหลมงอบ แหลมงอบ
126 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบ แหลมงอบ