ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โครงการแต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้ ปีที่ 3 หัวข้อเยาวชนไทยสร้างสรรค์เทคโนโลยี
ชื่อนักเรียน : เด็กชายรุ่งอรุณ เส่ยฮา
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,13:03   อ่าน 101 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวัฒนะ ยาน
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2558,10:29   อ่าน 476 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภูวิศ สิงห์ทอง
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2558,10:27   อ่าน 364 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเบีย สอน
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2558,10:23   อ่าน 385 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
ชื่อนักเรียน : เด็กชายที กิมเฮียง
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2558,10:18   อ่าน 345 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
ชื่อนักเรียน : เด็กชายคมกริช อินทเกษร
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2558,10:16   อ่าน 378 ครั้ง